Bakıcı & Yardımcı mı arıyorsunuz? Hemen Ücretsiz İlan Yayınlayın !İlan Yayınla

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK VE KULLANIM KOŞULLARI

İşbu sözleşme üyelik ve kullanım koşullarını düzenlemektedir. (Bundan böyle internet sitesi ve ilgili mobil veya benzeri uygulamalar kısaca “Site”; enuygunbakici.com enuygunbakıcı olarak anılacaktır.)


Site kullanıcısı, bu Site’yi kullanmadan önce Gizlilik Politikaları ile Üyelik Koşulları ve Kullanım Koşulları’nı dikkatle okumalıdır. Site kullanıcısının siteye üye olması işbu sözleşmede belirtilen şartları ve güvenlik politikalarını koşulsuz kabul ettiği anlamına gelmektedir.


enuygunbakıcı, tek taraflı olarak, işbu Gizlilik Politikaları ile Üyelik Koşulları ve Kullanım Koşulları’nda sayılan koşullara tamamen ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği üyelik bilgilerini Site’de yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını haizdir.


enuygunbakıcı, Site’ye üye olmak amacıyla üyelik formu dolduran üyenin başvurusunu değerlendirdiği süre zarfında söz konusu üyenin üyelik durumu “askıda”dır. enuygunbakici yetkilisi tarafından üyenin başvurusunun onaylanması ile üyelik tamamlanır.


enuygunbakıcı işbu sözleşmede belirtilen koşulları, üyelere herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak durdurma, içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.


enuygunbakıcı, yenilenmiş güncel kullanıcı sözleşmesini Site’de yayınlayacak ve gerek gördüğü takdirde mesaj ve elektronik posta yoluyla ilgili üyeye/üyelere bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanıcı sözleşmesi, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve mevcut kullanıcılar da o andan itibaren Site’nin kullanımı konusunda yenilenmiş kullanıcı sözleşmesine bağlı olacaktır.

enuygunbakıcı, Site’de yer alan iş arayan üye ve işveren üye bilgilerinden sorumlu tutulamaz.


Site’ye üye olan adayın ilettiği her türlü bilginin sorumluluğu üyeye aittir. Üye bu bilgileri kendi oluşturduğunu ve her türlü bilginin doğru olduğunu kabul etmektedir.

enuygunbakıcı, veritabanında bulundurduğu üye bilgilerinin sorumluluğunu almaz. Ayrıca Site’nin üyelerine iş ve/veya aday bulmak gibi bir sorumluluğu yoktur. İş Arayan ve İş Veren kişiler arasında oluşan her türlü ilişkiden kişilerin kendileri sorumludur.


enuygunbakıcı Site’nin çalışması amacıyla kullandığı yazılımlarla ilgili sorumluluk almamaktadır. Site’de yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullandığınız yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesi halinde enuygunbakıcı bu konu ile ilgili herhangi bir sorumluluk yüklenemez. enuygunbakıcı, Site’nin yazılımının hata barındırmadığını ve Site’de herhangi bir virüs bulunup bulunmadığı hususunda bir sorumluluk yüklenmemektedir.


enuygunbakıcı, Gizlilik Protokollerine sadık kalarak bazı pazarlama faaliyetlerinde üye bilgilerini ve sitede paylaştığınız bilgileri reklam, tanıtım ve pazarlama amacıyla kullanma ve üçüncü kişilerle paylaşma hakkını haizdir. enuygunbakıcı, üyelerine reklam, tanıtım ve pazarlama amaçlı e-posta ve mesaj gönderimi yapabilir.

enuygunbakıcı sitesinin mesajlaşma ve değerlendirme bölümü üzerinden, kullanıcıların birbirleri ile kurmuş oldukları iletişimde, kişisel güvenliklerini ön planda tutmak ve kanunlar nezdinde uyulması gereken kuralları belirtmek ve ayrıca enuygunbakici.com sitesinin sorumluluk ve hukuki haklarını belirtmek için aşağıdaki Mesaj Gönderme Kuralları belirtilmiştir. Bu kurallar, enuygunbakici.com site kullanıcılarının tamamını kapsamaktadır.

MESAJ GÖDERME KURALLARI:

 • a) enuygunbakici.com site kullanıcısı, enuygunbakici.com sitesini sadece iş aramak veya eleman bulmak için kullanacağını kabul etmiştir. Bu amaç dışında siteyi kullanamaz. Bu amaçlar dışında site kullanımı yapması durumunun tespit edilmesi halinde oluşacak her türlü hukuki sorumluluğu kabul edeceğini en baştan kabul etmiş sayılır.
 • b) Site kullanıcısı, iş arayışı veya eleman arayışı için kendisine sunulan mesajlaşma hizmetini sadece iş aramak veya eleman bulmak için kullanacaktır. Mesaj yazışmalarının içeriği de yine sadece bu amaç için olmalıdır. Farklı bir amaç için yapacağı mesaj yazışmalarından doğabilecek hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmiştir.
 • c) Site kullanıcısı, mesajlaşma bölümü içerisindeki yazışmalarda karşı tarafa, küfür, hakaret, tehdit, taciz, cinsiyetçi veya ırkçı yaklaşım vb. gibi kötü sözler ve cümleler yazmayacağını siteyi kullanmaya başladığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Karşı tarafın şikayetçi olabileceği ve hukuken suç sayılabilecek bir yazışmadan tamamen site kullanıcısının kendisi sorumludur. Siteye üye olarak bu hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.
 • d) Site kullanıcısı, yazıştığı kişinin kendisine özel olarak açıkladığı kişisel bilgisini veya kişisel verisini 3. Kişiler ile paylaşmayacağını kabul etmiştir. Bu tarz bir paylaşımdan doğabilecek her türlü hukuki sorunun muhatabının yine kendisi olduğunu kabul etmiştir.

enuygunbakici.com site kullanıcılarının, mesajlaşma bölümü üzerinden birbirleri ile yaşayacakları her türlü hukuki durumdan kendileri sorumludurlar. enuygunbakici.com yazışmaların içeriğini kontrol etmez ve bu mesajların içeriği ile ilgili herhangi bir denetleme veya kontrol yapmaz. Kullanıcılar mesajlaşırken yazmış oldukları şeylerden dolayı yaşayabilecekleri hukuki durumlardan kendilerinin sorumlu olduğunu kabul ederler. Taraflar yaşayabilecekleri maddi veya manevi zararlardan dolayı, enuygunbakici.com’ u sorumlu tutmayacaklarını ve rücu etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

enuygunbakici.com site kullanıcılarından herhangi birinin mesaj gönderme kurallarını ihlal etmesi durumunda, diğer hakları saklı kalmak koşulu ile enuygunbakici.com sitesinin yöneticileri ilgili ihlali yapan hesabın site kullanımını kapatır veya üyeliğine son verir. Mesaj Gönderme Kurallarının ihlal edilip edilmemesinin tespiti ile ilgili bütün yetki, enuygunbakici.com site yöneticilerine aittir. enuygunbakici.com site kullanıcısı, iş arayan veya işveren olması fark etmeksizin mesaj gönderme kurallarına uymak zorundadır. Aksi durumda enuygunbakici.com her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir.

Kullanıcılar enuygunbakici.com sitesine üye olurken, mesajlaşma bölümünü kullanmaları durumunda mesaj gönderme kurallarını okumaları için kendilerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını ve bu sözleşmede belirtilen kuralların tamamına uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Ayrıca enuygunbakici.com bu kural ve koşulları, herhangi bir zamanda bildirim veya yükümlülük altına girmeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Aşağıdaki durumlarda ve bu durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla üyenin işbu Üyelik Koşulları ve Kullanım Koşulları ile Gizlilik Politikası'nda belirtilen yükümlülüklere aykırı davranması, bahsedilen yükümlülükleri hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranması gibi hallerde, enuygunbakıcı üyenin Site’yi kullanımını engelleyebilir, üyeliği iptal edebilir, üye bilgilerini yayınlamayabilir, üye bilgilerini yayından kaldırabilir, üyeyi yetkili makamlara bildirebilir, gerekli gördüğü diğer tedbirleri alabilir. Bu durumda enuygunbakıcı tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini üyeden talep etme ve söz konusu üyenin fiili sebebiyle ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkını haizdir. enuygunbakıcı, üyeye herhangi bir bildirimde bulunmadan kaydı silip silmemekte serbesttir, üye silinen bu kayıtla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ayrıca sitenin aşağıda yazılı olan şekillerde kullanılması da kesinlikle yasaktır.

 • Yanlış, eksik, yanıltıcı, genel ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olmayan ifadeleri ve uygun olmayan fotoğrafları içeren özgeçmişlerin siteye kaydedilmesi,
 • Site’de uygunsuz içerik yayınlanması,
 • Siteye reklam ve pazarlama amaçlı bilgilerin kaydedilmesi,
 • Sitede yer alan bilgilerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya üçüncü kişi / ve kuruluşlarla paylaşılması,
 • Site’nin işbu sözleşmede belirtilen şartlara ve yasalara aykırı kullanılması,
 • Üyelere verilen kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşılması,
 • Site’nin veya Site’de sunulan hizmetin yasal açıdan her türlü takip gerektirecek, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarını zedeleyici bir biçimde, yasalara aykırı bir amaç için, herhangi bir ticari işletmenin ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılması,
 • Sitenin güvenliğini tehdit edebilecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunulması,
 • Site’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların yapılması, yapılmaya çalışılması, virüs vasıtasıyla sitenin çalışmasını engellenmesi, siteyi kullanan diğer kullanıcı bilgilerine girilmesi veya girilmeye çalışılması.

Üye, hesabının yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanıldığını veya şifresinin üçüncü kişi tarafından ele geçirildiğini öğrendiğinde bu durumu derhal hemen enuygunbakıcı’ ya bildirmelidir. Bu ve benzeri bir durumda enuygunbakıcı; Üye’nin şifresinin, üyelik hesabının, kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamaz.


Üye’nin Site üyeliğiyle sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.


enuygunbakici.com olarak gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.