Bakıcınız için Oturma ve Çalışma İzni Nasıl Alınır ?

6 Şubat, 2024

Anahtar Kelime 1Anahtar Kelime 2Anahtar Kelime 3
eub logo

Yazan Yayınlayan

enuygunbakici.com

Bakıcınız için Oturma ve Çalışma İzni Nasıl Alınır ?

Oturma izni; Türkiye’de giriş vize süresinden daha fazla süre ikamet edecek yabancı uyruklu kişilerin alması gereken bir izin belgesidir. Bu süre ülkelerin karşılıklı yapmış oldukları anlaşmalara göre değişmekle birlikte, Türkiye’ ye gelen yabancı uyruklu kişiler için genelde 90 gündür.  5683 Sayılı Yabancıların Türkiye'de İkameti ve Seyahati Hakkındaki Kanun’da yer alan oturma izni; turizm, eğitim, sağlık gibi bir çok farklı amaç ve neden için alınabilir ve 2 farklı kategoriye ayrılır:

 • Kısa Süreli Oturma İzni (Maksimum 1 yıl için alınır)
 • Uzun Süreli Oturma İzni (Belli bir süresi yoktur)

Oturma izni işlemleri, yabancı uyruklu kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır ve izin alındıktan sonra 6 ay boyunca Türkiye dışında ikamet edilirse bu izin iptal olur.

Oturma İzni Nereden ve Nasıl Alınır?

Oturma izni, göç idaresinin internet sitesinin üzerinden, e-ikamet aracılığı ile başvurularak alınır. Eğer yabancı uyruklu kişinin devam eden bir oturma izni yok ise, e-ikamet sayfasında yer alan “İlk Kez İkamet İzni Başvurusu Yapıyorum” butonu kullanılır. Eğer mevcutta bir ikamet izni var ise “İkamet izni uzatma başvurusu yapıyorum”  kısmı ile ilerlenir. Ardından yönlendirilen başvuru formu doğru bilgilerle, eksiksiz bir şekilde doldurulur ve son ekranda Göç İdaresi Müdürlüklerinden randevu günü alınır. Randevu alınmasının ardından form çıktısı alınarak imzalanır ve gerekli belgelerle birlikte randevu günü ve saatine uyacak şekilde ilgili göç idaresi müdürlüğüne gidilir.

1- Kısa Süreli Oturma İzni için Gerekenler

 • Başvuru formu
 • Pasaport ve dengi bir belgenin aslı veya fotokopisi
 • 4 tane biyometrik fotoğraf
 • Sağlık sigortası
 • Adres Belgesi ( Kira Kontratı veya Taahhütname )
 • Gerekli Harç ve Kart ödemelerinin yapıldığını gösteren dekont

Kişi özelinde ek belgeler istenebilir

2- Uzun Süreli Oturma İzni için Gerekenler

 • Başvuru formu
 • Pasaport ve dengi bir belgenin aslı veya fotokopisi
 • 4 tane biyometrik fotoğraf
 • Sağlık sigortası
 • Oturma izninin kapsayan süre boyunca yeterli miktarda maddi imkanın bulunduğuna dair beyan
 • Başvuru tarihinden önce 3 yıl içerisinde sosyal yardım alınmadığını ifade eden imzalı ve mühürlü bir belge
 • Adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu kanıtlayan belge
 • Gerekli Harç ve Kart ödemelerinin yapıldığını gösteren dekont

Kişi özelinde ek belgeler istenebilir

2024 yılı Oturma İzni Harcı Ne Kadar? Nereye Yatırılmalıdır?

Oturma izni başvuruları için ödenmesi gereken harç bedelleri, ülke vatandaşlarına göre değişmektedir. İlk defa oturma izni alacak olan kişiler için harç bedelleri daha fazladır. 2024 yılı için ilk defa oturma izni alacak olan kişilerden, ilk başvuru vize harç ödemesi için 5.476,80 TL, Harç ödemesi için 80 dolar ve değerli kağıt bedeli olarak da 565 TL şeklinde ödeme yapması talep edilir. Bu rakamlar karşılıklı anlaşma yapılan ülkelerin vatandaşlarına göre değişmektedir ve bazı ödemeler alınmamaktadır. Göç idaresinin sistemi üzerinden alınan başvuru formunda, ödenmesi gereken ücretler belirtilmektedir.

Oturma İzni Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır ?

Yapılan başvurular  90 gün içerisinde sonuçlanır. Oturma izni kimlik belgesi kargo aracılığıyla başvuruda bulunan kişinin adresine kişinin kendisine teslim edilmek üzere gönderilir.

Oturma İzni Nasıl Uzatılır?

Oturma izni, ilk başvuru ile birlikte belli bir süreye bağlı olarak verilir. Eğer ikamet etmeye devam edilmek isteniyorsa, oturma iznini uzatmak için başvuru yapılır. Uzatma başvuruları da
ilk başvuruda olduğu gibi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden e-ikamet kısmından yapılır. İlgili ekranlarda İlk başvuru seçeneği ile değil de uzatma başvurusu seçeneği ile ilerlenir. Mevcut izinin bitimine 60 gün kalması ile birlikte başvurular yapılmaya başlanabilir ve mevcut iznin bitmesinin son gününe kadar uzatma başvurusu gerçekleştirilebilir. Yine ilk başvuruya benzer şekilde randevu alınmalı ve gerekli evraklarla birlikte Göç İdaresine randevuya gidilmelidir. Genel olarak uzatma başvurularında da, ilk başvuruda istenen evraklar istenmektedir ancak elbette Göç İdaresi dilediği zamanlar genel olarak veya kişi özelinde farklı evraklar da talep edebilmektedir.

Çalışma İzni Nedir?

Çalışma izni, yabancı uyruklu kişiye Türkiye'de çalışma hakkı veren bir izin belgesidir. Bu belge olmadan yabancı uyruklu kişinin çalışması ve çalıştırılması suçtur. Tespit edilmesi halinde hem çalışan kişiye hem de çalıştıran kişi veya kuruma ciddi cezaları bulunmaktadır. Çalışma izni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından resmi bir belge olarak düzenlenir. Çalışma izni olan bir yabancı uyruklu kişinin ayrıca ikamet izni almasına gerek bulunmamaktadır. Bu izin aynı zamanda kişiye ikamet hakkıda vermektedir.

Kimler Çalışma İzni Alabilir ve Kapsamı Nedir ?

Çalışma İzni; Mevcut durumda Türkiye’ de bulunup oturma iznine sahip olan yabancı uyruklu kişiler ile kendi ülkelerinde bulunup Türkiye’ deki bir iş için bir kurum veya kişiden çalışma daveti alan yabancı uyruklu kişiler, ilgili kurumların onay vermesi sonucu çalışma izni alabilirler. Çalışma izni genel olarak verilmemekte olup, sadece o iş yerindeki o iş özelinde, belirli bir süre için verilmekte ve tekrar uzatma başvurusu yapılabilmektedir. Ayrıca bir işyerinden başka bir iş yerine geçiş başvurusu da yapılabilir.

Çalışma İzni Nereden ve Nasıl Alınır?

Çalışma izni başvurusunun, yurt içi  çalışma başvurusu ve yurt dışı çalışma başvurusu olmak üzere iki farklı seçeneği vardır. Yurt içi çalışma başvurusunda bulunulacak olan yabancı uyruklu kişinin en az 6 ay geçerli oturma izin belgesi gereklidir.  Oturma iznine sahip olan yabancı uyruklu kişiyi çalıştırabilmek için işveren, e-devlet sistemi üzerinden Çalışma Bakanlığına başvuru yapmalıdır. Yurt dışı çalışma başvurusunda ise oturma izni şartı yoktur. Yabancı uyruklu kişi, kendi ülkesinde bulunan Türk Temsilciliği aracılığı ile başvuruda bulunabilir.

Çalışma izni talep başvuruları, işveren tarafından yapılmalıdır. Mevcut durumda bu başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştirilmekte olup gerekli evrak listesi aşağıdaki gibidir. Başvuru detaylarını bakanlığın sitesinden de görebilirsiniz. https://www.csgb.gov.tr/uigm/calisma-izni/basvuru-kilavuzlari/

Çalışma İzni için Gerekenler

 • İşverenin ikametgahı
 • İşverenin nüfus sureti örneği
 • İşverenin kimlik fotokopisi
 • İşveren tarafından çalışan için davetiye
 • İşverenin gelir belgesi
 • Çalışana ait 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Çalışanın pasaportu
 • Çalışma izni dilekçesi

Çalışma izni alınırken, başvuru yapan yabancı bakıcı adayının sabıka kaydı incelenir. Gerekli incelemeyi, Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı detaylı bir şekilde yapar. Çalışma izni verildikten sonra ise yabancı bakıcı adayının Türk Temsilciliğine giderek vize, ikametgah ve izin harçlarını ödemesi gerekir. Ayrıca çalışma izninin alınmasından sonraki 15 günlük süreçte işine son verilerek çalışma izni ve oturma izni işveren tarafından iptal edilebilir. Yabancı bakıcı adayının ülkeye giriş yapmasının ardından, 30 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta girişi yapılmalıdır.

Ev Hizmetlerinde Çalışma İzni Nasıl Yapılır ?

Ev Hizmetlerinde çalışacak bir yabancı uyruklu kişi için çalışma izni almak istiyorsanız, ancak aşağıdaki şartlar kapsamında bu izni alabilirsiniz.

- Çocuk bakıcısı olarak yabancı uyruklu personel çalıştırmak isteyen kişilerin evinde, 15 yaşından küçük bir çocuğun olması gerekmektedir.

- Sadece, kendi evinde veya 65 yaşından büyük birinci derece yakınının bakımını yapması şartıyla, evde yabancı bakıcı çalıştırabilirsiniz.

- Yalnızca,15- 65 yaşları arasında olan bireylerin, hastalığı doktor raporu ile kanıtlanmış birinci dereceden yakınınızın bakımını yapması koşuluyla yabancı bakıcı çalıştırabilirsiniz.

Yukarıdaki maddelerde de görüldüğü gibi, yabancı uyruklu birini ev hizmetlerinde sadece bakıcı olarak çalıştırabilirsiniz. Ev Hizmetlerinde değil de başka bir işte çalıştırmak için izin almak istediğiniz yabancı uyruklu kişinin, neden Türk Vatandaşı yerine tercih edildiğini ve niteliklerini belgelemeniz istenecektir. Ayrıca yabancı uyruklu bir kişi için ev hizmetleri hariç çalıştırma izni almak isteyen işveren, en az 5 sigortalı Türk personel çalıştırmalıdır. Değerlendirme kriterleri ile ilgili bakanlığın web sitesinden daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. https://www.csgb.gov.tr/uigm/calisma-izni/calisma-izni-degerlendirme-kriterleri/

2024 Yılı Çalışma İzni Harcı Ne Kadar? Nereye Yatırılmalıdır?

Yabancı uyruklu bakıcı tutmaya karar verdiğinizde, aklınıza gelecek ilk şeylerden biri kuşkusuz maliyetidir. Öncelikle, yabancı bakıcınız için ödemeniz gereken Çalışma İzni Harcı var. Bu harç 2024 yılı için 7.345,01 TL’dir. Harç ücretinin yanında Çalışma İzin Belgesi değerli kağıt bedeli olan 565,00 TL ödeminizi de yapmanız gerekmektedir..

Çalışma Harcı ücretini Ziraat Bankası, Vakıfbank veya İş Bankası üzerinden yabancı uyruklu şahsın kimlik numarası belirtilmek suretiyle yatırılmalıdır. Yatırılan ücret, Çalışma Bakanlığı tarafından görüntülenir. Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri ise internet aracılığıyla yapılan ödemelerin reddedilecek olmasıdır. Ayrıca istenilen Çalışma İzni Harcı ve değerli kağıt bedeli, bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yatırılmazsa başvuru süreci olumsuz sonuçlanacaktır.

Ayrıca Çalışma izni yapılan bakıcının SGK primleri, aylık olarak düzenli bir şekilde işveren tarafından ödenmelidir. Devletin uygulamış olduğu SGK Prim teşviklerinden yabancı uyruklu bakıcınız için de faydalanabilirsiniz.

Çalışma İzni Başvurusu Sonuçları Ne Kadar Sürer?

Usulüne uygun, belgeleri tam ve herhangi bir eksiği olmaması koşuluyla, Bakanlık tarafından en geç otuz gün(30) içerisinde sonuçlandırılır. Başvurusu reddedilen yabancı uyruklu kişiler, bir yıl boyunca aynı işyerine başvuruda bulunamazlar.

Çalışma İzni Nasıl Uzatılır?

Yabancı çalışanınızdan memnunsanız ve sizinle çalışmaya devam etmesini istiyorsanız yapmanız gereken, çalışma iznini uzatmaktır. Tabii ki bu uzatma işlemini izin bitim süresinde önce yapmanız gerekir. Yabancı Ev Hizmetlisi Çalışma İzni Uzatma İşlemi şüphesiz ki çalışma izni almaktan daha kolay bir iştir. Yabancı çalışanınızın süresi bitmeden önce, Çalışma Bakanlığı internet sitesi üzerinden online bir şekilde yineleme başvurusu yapabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken husus, yabancı uyruklu kişinin çalışma izni bitmeden başvurmaktır. Aksi takdirde başvurunuz reddedilecektir. Yabancı bakıcı farklı bir işyerinde çalışacak ise uzatma değil yeni çalışma izni başvurusu ile yeni iş yerine geçişi yapılmalıdır.

Profesyonel Bir Desteğe Ne Dersiniz?

Acemi olarak yapılan ilk başvurular, sizin için üzüntüyle sonuçlanabilir. Çünkü başvurusu kabul edilmeyen yabancı personeller, bir yıl boyunca aynı işyerine başvuruda bulunamazlar. Dosyasında eksiklikler veya yanlış düzenlemeler sonucu olumsuz sonuçlanan süreç, sizleri bir sene bekletmesinin yanı sıra bundan sonraki başvurularınıza da olumsuz etki bırakacaktır. Yabancı bakıcınızın, oturma ve çalışma izni işlemleri için profesyonel bir firmadan hizmet almak en doğru tercih olacaktır. Sizleri bu süreçte yalnız bırakmamak için profesyonel ekibimiz ve sağlam altyapımızla  enuygunbakici.com olarak her daim yanınızdayız.